Studie-middag, vanaf 12.15 uur zijn alle kinderen vrij